Hotchland Nutrition
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

19-04-2021 | 13:14:29

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Các thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi thu thập với mục đich giữ liên lạc, gửi hướng dẫn và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chỉ dùng trong nội bộ công ty TNHH NK & PP ĐÔNG THÁI để liên hệ, trao đổi, gửi thông tin sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Vô thời hạn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH NK & PP ĐÔNG THÁI

Địa chỉ: 67 Bình Lợi, phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ 

  • SĐT: (028) 6297 9397
  • Email: info@dongthai.com.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ của CÔNG TY TNHH NK & PP ĐÔNG THÁI để tiện liên lạc và chăm sóc khách hàng, tuyệt đối không tiết lộ cho bên thứ 3.